Oprogramowanie

Oprogramowanie testujące obejmuje testowanie z zakresu właściwości mechanicznych materiałów, od prób wytrzymałościowych na rozciąganie, ściskanie, zginanie lub skręcanie, poprzez próby twardości lub udarności, próby dynamiczne, cykliczne, aż do specjalnych prób wymagań klienta.

Oferowane przez nas oprogramowanie do prób jest modułowe, co oznacza, że każdą wersję oprogramowania można stopniowo rozszerzać za pomocą kompatybilnych modułów. Poszczególne moduły zawsze odpowiadają konkretnym normom technicznym dla danego typu próby.

Test&Motion

KMTest

ABCControl

IMPACTTest

LaborTech Polska