ZDJĘCIA

FILMY

Dwuosiowy test rozciągania blachy metalowej
Ekstensometr ONE
Transformacja próbki
Badanie rozciągania w piecu wysokotemperaturowym – 800°C
Badanie rozciągania próbki rtęci
Badanie rozciągania z ekstensometrem ONE
Badanie rozciągania z ekstensometrem ONE
Test Erichsena na maszynie LabTest 6.100