ZDJĘCIA

elektromechaniczne maszyny wytrzymałościowe

FILMY

BADANIE ADHEZJI

Test odrywania próbki pod kątem 90 stopni zgodnie z EN 28510-1, ISO 8510-1, EN 1939.

BADANIE ŚCISKANIA Z ROBOTEM TESTUJĄCYM

Test ściskania próbki z automatycznym systemem testującym.

 

MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWE SERII E.1 Z RÓŻNYMI AKCESORIAMI

BADANIA Z EKSTENSOMETRAMI I SONDAMI POMIAROWYMI

Próba rozciągania  z ekstensometrami zgodnie z EN ISO 9513 i EN ISO 527-1 – Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości rozciągających.

BADANIE ZA POMOCĄ RÓŻNYCH UCHYWTÓW MOCUJĄCYCH

Różnego rodzaju uchwyty mocujące do tworzyw sztucznych, laminatów, gumy, tekstyliów, włókien szklanych itp. do prób rozciągania, ściskania i zginania wg EN 6892-1, EN ISO 527-1, EN 408+A1, EN ISO 17706 itp.

 

BADANIE ZE SPECJALNĄ KOMORĄ CHŁODZĄCĄ

Specjalne komory temperaturowe dla zakresu temperatur od – 196°C do +30°C do określania właściwości materiału po złamaniu lub zerwaniu próbki (YS, UTS, FATT, JIC).

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

BRANŻA AUTOMOTIVE – BADANIE USZCZELEK OKIENNYCH

automotive maszyna wytrzymałościowa

Specjalne badania wytrzymałościowe na rozciąganie – ściskanie uszczelek okiennych na maszynie wytrzymałościowej serii LabTest E.1 w środowisku przemysłowym na liniach ekstruzyjnych Henniges. Uszczelki okienne boczne i czołowe do maszyn, samochodów i pojazdów przeznaczone są do bezpiecznego i stałego montażu szyb. Uszczelki okienne przeznaczone są do pojazdów oraz różnego kabin lub maszyn.

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY – BADANIE BLISTRÓW

Badanie stopniowego rozrywania blistrów na maszynie wytrzymałościowej LabTest serii E.1 – zgodnie z normą EN 28510-1, ISO 8510-1, EN 1939. Blister to jednorazowe opakowanie na leki, czy wyroby medyczne lub suplementy diety.