ZDJĘCIA

dwukolumnowe maszyny wytrzymałościowe

FILMY

BADANIE ROZCIĄGANIA WŁÓKNIN

Badanie włóknin na maszynach wytrzymałościowych serii E.2 zgodnie z normą EN ISO 9073-4 – Włókniny – Metody badań – Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie metodą trapezoidalną.

BADANIE ŚCISKANIA KARTONÓW

Próba ściskania kartonów wg EN ISO 3037 – tektura falista – oznaczanie wytrzymałości na ściskanie krawędzi (metoda z krawędziami nie woskowanymi) oraz EN ISO 3035 (500353) – tektura falista – oznaczanie odporności na zapadanie się powierzchni.

BADANIE ROZCIĄGANIA PRÓBEK METALOWYCH

Badanie rozciągania standaryzowanych próbek na uchwytach zaciskowych zgodnie z ISO 6892-1.

BADANIE ROZCIĄGANIA WŁÓKIEN SZKLANYCH

Próba rozciągania na uchwytach linowych, oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie włókien szklanych zgodnie z normą EN ISO 13864 – materiały na nawierzchnie boisk sportowych.

BADANIE ZGINANIA 3-PUNKTOWEGO

Próba zginania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym wg EN ISO 2562 – przemysł lotniczy – kompozyty jednokierunkowe – próba zginania wzdłuż włókien.

BADANIE ŚCISKANIA PRZEKŁADEK

Próba zginania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym wg EN ISO 2562 – przemysł lotniczy – kompozyty jednokierunkowe – próba zginania wzdłuż włókien.

MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWE SERII E.1 Z RÓŻNYMI AKCESORIAMI

BADANIA Z EKSTENSOMETRAMI I SONDAMI POMIAROWYMI

Badania videoekstensometrami i ekstensometrami do pełnego odkształcenia zgodnie z EN ISO 9513.

BADANIE ZA POMOCĄ RÓŻNYCH UCHYWTÓW MOCUJĄCYCH

Różnego rodzaju uchwyty mocujące do tworzyw sztucznych, laminatów, gumy, tekstyliów, włókien szklanych itp. do prób rozciągania, ściskania i zginania wg EN 6892-1, EN ISO 527-1, EN 408+A1, EN ISO 17706 itp.

 

BADANIE ZE SPECJALNĄ KOMORĄ CHŁODZĄCĄ

Specjalne komory temperaturowe dla zakresu temperatur od – 196°C do +30°C do określania właściwości materiału po złamaniu lub zerwaniu próbki (YS, UTS, FATT, JIC).

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

BRANŻA AUTOMOTIVE – BADANIE USZCZELEK OKIENNYCH

automotive maszyna wytrzymałościowa

Specjalne badania wytrzymałościowe na rozciąganie – ściskanie uszczelek okiennych na maszynie wytrzymałościowej serii LabTest E.1 w środowisku przemysłowym na liniach ekstruzyjnych Henniges. Uszczelki okienne boczne i czołowe do maszyn, samochodów i pojazdów przeznaczone są do bezpiecznego i stałego montażu szyb. Uszczelki okienne przeznaczone są do pojazdów oraz różnego kabin lub maszyn.

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY – BADANIE BLISTRÓW

Badanie stopniowego rozrywania blistrów na maszynie wytrzymałościowej LabTest serii E.1 – zgodnie z normą EN 28510-1, ISO 8510-1, EN 1939. Blister to jednorazowe opakowanie na leki, czy wyroby medyczne lub suplementy diety.