Firma LABORTECH – producent oferowanych przez nas urządzeń, od zawsze kładzie duży nacisk na to, aby działania produkcyjne
i pozaprodukcyjne miały jak najmniejszy wpływ na środowisko i były dla niego przyjazne. Ważne jest dla nas zachowanie integralności ekosystemu, na którą codziennie wpływają zanieczyszczenia generowane przez ludzi. Dlatego producent posiada program działań związanych z ochroną środowiska oraz odtwarzaniem i ochroną ekosystemu.

Działalność produkcyjna firmy LABORTECH dostosowana jest do przepisów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej. Zmniejszana jest również energochłonność oferowanych przez nas urządzeń, a tym samym pobór mocy i jej wpływ na środowisko.