W naszej ofercie znajduje się ponad 20 różnych ekstensometrów począwszy od tych służących do pomiaru ograniczonej deformacji aż do pełnej deformacji. Nasze ekstensometry posiadają różne czułości i szeroką gamę funkcji. Posiadamy ekstensometry laserowe i optyczne, które można zastosować do wszelkich możliwych badań mechanicznych materiałów. Zasadniczo, oferowane przez nas urządzenia możemy podzielić na kontaktowe i bezkontaktowe, przez które mierzymy zarówno wydłużenie próbki, jak i zmianę przekroju próbki, tzw. skurcz.

Ekstensometry…

…pomiar nigdy nie był tak dokładny i prosty. Mamy rozwiązanie na wszystko.

Chętnie doradzimy, jak wybrać odpowiedni ekstensometr, który spełni wszelkie Państwa wymagania.

EKSTENSOMETRY DO OGRANICZONEJ DEFORMACJI

Ekstensometry zawieszane są najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem do pomiaru deformacji próbek testowych. Są stosowane tam, gdzie wykonywana jest mniejsza, tak zwana losowa częstotliwość wykonywania testów. Pomimo tego, iż urządzenia te należą do grupy najprostszych ekstensometrów, są szeroko stosowane do badania wydłużenia bocznego, zwężenia podłużnego, skurczu, rozszerzania pęknięć w badaniach dynamicznego zmęczenia, w badaniach
w wysokiej temperaturze itp. Pomimo swojej prostoty, ekstensometry te charakteryzują się bardzo dużą dokładnością, trwałością i funkcjonalnością. Spełniają normę PN-EN ISO 9513 w klasie dokładności 0,2.

Podział ze wzglądu na metodę pomiaru:

 • Podłużne (osiowe)
 • Poprzeczne
 • Dwuosiowe
 • Dynamiczne (ekspansja pęknięć)
 • Skrętno-osiowe
 • Do testów wysokotemperaturowych
 • Sondy pomiarowe

Pobierz prospekt:

Więcej informacji:

Skontaktuj się z nami:

EKSTENSOMETRY DO PEŁNEJ DEFORMACJI

Ekstensometry do pełnej deformacji służą do bezpośredniego pomiaru odkształcenia na próbce bez konieczności ręcznego pomiaru próbki po zerwaniu, tzn. Le. Służą do badań wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zginanie lub zmęczenie przy zmiennym obciążeniu. Ekstensometry do pełnej deformacji oferowane są w kilku wariantach od półautomatycznego (ręczne zaciskanie gwintowania próbki) do w pełni automatycznego (z zaciskaniem elektrycznym i ustawianiem Le). Ekstensonetry posiadają różne pomiary długości (od 300 mm do 1000 mm) i warianty zasięgu (jeden i dwa zakresy).

Podział ekstensometrów:

 • Manualne – ręczne zaciskanie próbki
  i ręczne zatrzymywanie na Le
 • Półautomatyczne – automatyczne zaciskanie próbki i automatyczne zatrzymywanie na wymiennej wkładce Le
 • Automatyczne – automatyczne zaciskanie próbki i dowolne ustawianie Le za pomocą komputera
 • Poprzeczne

Pobierz prospekt:

Więcej informacji:

Skontaktuj się z nami:

EKSTENSOMETRY BEZDOTYKOWE

Bezdotykowa technologia pomiaru charakteryzuje się szybkością i dokładnością. Ekstensometry optyczne i laserowe mierzą wydłużenie i przemieszczenie w dowolnej osi między dwoma zastosowanymi znacznikami z częstotliwością stosowaną do używanych soczewek i dokładnością do 0,01 pikseli dla ekstensometru optycznego i lasera z dokładnością 0,001 mm. Dzięki miernikowi optycznemu system pozwala również na korzystanie z szybkiej kamery. Obliczenia mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym, a do transmisji wykorzystywane jest wyjście analogowe lub cyfrowe.

Podział ekstensometrów:

 • Laserowe – czujnik do pomiaru wydłużenia znajduje się między paskami odblaskowymi na próbce
 • Optyczne – mierzą wydłużenie
  i przemieszczenie w dowolnej osi między dwoma zastosowanymi znacznikami

Drodzy Klienci, informujemy iż specyfikacja techniczna każdego oferowanego przez nas urządzenia, oprogramowania czy akcesorium może ulec zmianie, ponieważ nasze produkty są dopasowywane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, zgodnie z naszą ideą – od pomysłu do realizacji. Z tego powodu karty katalogowe dostępne na naszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do oceny technicznej w ramach prowadzonych zapytań ofertowych oraz przetargów. Z uwagi na szerokie spektrum oferowanych produktów, dane techniczne zamieszczone w kartach katalogowych stanowią jedynie część parametrów danego produktu i nie są na bieżąco aktualizowane. Jedynie dokumentacja przesłana bezpośrednio do Klienta z naszych oficjalnych adresów e-mail bądź w wersji papierowej na adres siedziby firmy może stanowić podstawę do weryfikacji zgodności przedstawionej oferty z wymaganiami Klienta.