Firma LaborTech Polska posiada własne Laboratorium Wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji PCA. Nasze Laboratorium oferuje akredytowane wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych (w tym wzorcowanie ekstensometru). Zakres akredytacji naszego Laboratorium Wzorcującego jest stale poszerzany o możliwość kalibracji kolejnych urządzeń.

Wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych (w tym wzorcowanie ekstensometrów) powinno być przeprowadzane regularnie, zgodnie z zaleceniami normy lub według zaleceń Działu Jakości. Częstość wzorcowania zależy m.in. od znaczenia sprawdzanych urządzeń, ilości wykonywanych badań oraz warunków pracy.

Wzorcowanie toru siły zgodnie z EN ISO 7500-1 oraz ASTM E4

Oferujemy akredytowane wzorcowanie toru siły zgodnie z EN ISO 7500-1 oraz ASTM E4 i określenie klasy dokładności czujników siły na maszynach wytrzymałościowych różnych producentów. Firma LaborTech Polska oferuje precyzyjną kalibrację czujników siły w obu kierunkach, w zakresie sięgającym do 5000 kN. Wzorcujemy czujniki maszyn elektromechanicznych, hydraulicznych, statycznych i dynamicznych.

Wzorcowanie drogi (przemieszczenia) trawersy

Wzorcowanie drogi (przemieszczenia) trawersy przez akredytowane laboratorium zgodnie z normami ASTM E2309/E2309M-20 i PN-EN ISO 9513:2013-06 zał. H oraz określenie klasy dokładności czujników drogi maszyn wytrzymałościowych różnych producentów.

Wzorcowanie prędkości przemieszczenia trawersy

Wzorcowanie prędkości przemieszczenia trawersy przez akredytowane laboratorium zgodnie z normą ASTM E2658-15 w maszynach wytrzymałościowych różnych producentów.

Wzorcowanie ekstensometrów zgodnie z EN ISO 9513 oraz ASTM E83

Jako nieliczni w Polsce wykonujemy akredytowane wzorcowanie ekstensometrów długodrogowych do 1000 mm! Wzorcujemy ekstensometry manualne (zawieszane), półautomatyczne i automatyczne długodrogowe, laserowe i optyczne zgodnie z EN ISO 9513 oraz ASTM E83.

Wzorcowanie siłomierzy zgodnie z EN ISO 7500-1 oraz ASTM E4

Wykonujemy wzorcowanie siłomierzy do pomiaru sił rozciągających w zakresie pomiarowym do 250 kN oraz dynamometrów do pomiaru sił ściskających w zakresie pomiarowym do 1000 kN. Przeprowadzamy kalibrację siłomierzy analogowych oraz cyfrowych. Co istotne, wzorcujemy dynamometry wiodących producentów m.in. Axis, Imada, Lutron i wielu innych.