Wzorcowanie młota udarnościowego powinno być przeprowadzane regularnie, zgodnie z zaleceniami normy lub według zaleceń Działu Jakości. Częstość wzorcowania zależy m.in. od znaczenia sprawdzanych urządzeń, ilości wykonywanych badań oraz warunków pracy.

Oferujemy wzorcowanie młotów Charpy’ego metodą pośrednią (za pomocą próbek wzorcowych) i metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-EN ISO 148-2:2016 oraz wzorcowanie młotów Charpy’ego metodą pośrednią (za pomocą próbek wzorcowych) i metodą bezpośrednią zgodnie z normą ASTM.

Wzorcowanie młotów Charpy do badania metali

Wykonujemy akredytowane wzorcowanie młotów udarnościowych zgodnie z EN ISO 148 oraz ASTM E23. Oferujemy wzorcowanie młota udarnościowego w oparciu o pomiar pośredni i bezpośredni, w temperaturach standardowych oraz ujemnych.

Wzorcowanie młotów Charpy do badania tworzyw sztucznych

Oferujemy akredytowane wzorcowanie młotów do badań udarności tworzyw sztucznych zgodnie z EN ISO 13802.

Zainteresowanych ofertą wzorcowania zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza: