Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma LaborTech Polska wprowadza do swojej oferty sprzedaży certyfikowane materiały odniesienia, tzw „CRM” dla najczęściej stosowanych metod do pomiaru twardości metali sposobem Brniella, Vickersa oraz Rockwella.

Oferowane przez nas wzorce twardości, czyli wspomniane powyżej „CRM”,  produkowane są przez renomowanych europejskich producentów, którzy posiadając swoje wysokojakościowe i wyspecjalizowane stalownie kładą szczególny nacisk na jakość powierzchni wzorca twardości oraz jednorodność struktury, zapewniając tym samym, jak najniższy stopień rozkładu twardości na całej swojej powierzchni pomiarowej, a co za tym idzie, bardzo mały rozrzut uzyskiwanych wyników pomiaru.

Potwierdzeniem wysokiej jakości i klasy produkowanych wzorców, w tym ich własności metrologicznych i użytkowych, jest Świadectwo Wzorcowania wystawiane indywidualnie dla każdego wzorca przez europejskie i kompetentne Akredytowane Laboratoria Wzorcujące (ISO/IEC 17025) na zgodność z wymaganiami norm europejskich EN ISO jak również norm amerykańskich, ASTM.

Dzięki certyfikowanym materiałom odniesienia o znanej i potwierdzonej Świadectwem Wzorcowania twardości wraz z podaniem niepewności pomiarowej, każdy użytkownik może, a nawet powinien sprawdzić twardościomierz wykonując pomiar twardości na wzorcu dla danej metody pomiarowej przed jego użyciem w celu potwierdzenia zdolności twardościomierza do osiągania zamierzonych rezultatów eliminując tym samym potencjalne błędy powstałe w doborze odpowiedniej siły obciążającej, wgłębnika lub urządzenia stosowanego do odczytu długości odcisku. Porównując wskazanie uzyskanej wartości w odniesieniu do wartości CRM wzorca, powinniśmy zmieścić się w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego dla danej metody, wówczas po pozytywnej ocenie dyspozycyjności wyposażenia mamy pewność, że metoda została odpowiednio wybrana i dopasowana do naszych potrzeb.

Każdy wzorzec sprzedawany jest z indywidualnym opakowaniem wraz ze Świadectwem Wzorcowania wedlug jednej z norm EN ISO lub ASTM.

W zależności od potrzeb Klientów i prowadzonego w organizacji systemu nadzoru oraz oceny wyposażenia kontrolno-pomiarowego, do każdego wzorca mogą Państwo zakupić usługę wzorcowania według dwóch standardów, czyli normy EN ISO i ASTM oraz dodatkowo naniesienie laserowo siatki na powierzchnię wzorca, pozwalającej zachować wymaganą i bezpieczną odległość pomiędzy odciskami twardości określoną przez normy badawcze dotyczące pomiaru twardości. 

Zainteresowanych ofertą na wzorce twardości zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza: