Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma LaborTech Polska wprowadza do swojej oferty sprzedaży wzorce twardości – certyfikowane materiały odniesienia, tzw „CRM”. W naszej ofercie posiadamy wzorce do najczęściej stosowanych metod pomiaru twardości metali sposobem Brinella, Vickersa oraz Rockwella.

Oferowane przez nas wzorce twardości, czyli wspomniane powyżej „CRM”,  produkowane są przez renomowanych europejskich producentów. Co istotne, wytwórcy posiadając swoje wysokojakościowe i wyspecjalizowane stalownie kładą szczególny nacisk na jakość powierzchni wzorca twardości oraz jednorodność struktury. Tym samym, zapewniają jak najniższy stopień rozkładu twardości na całej swojej powierzchni pomiarowej, a co za tym idzie, bardzo mały rozrzut uzyskiwanych wyników pomiaru.

wzorzec twardości
crm twardości

Co najważniejsze, potwierdzeniem wysokiej jakości i klasy produkowanych wzorców, w tym ich własności metrologicznych i użytkowych, jest Świadectwo Wzorcowania. Jest ono wystawiane indywidualnie dla każdego wzorca przez europejskie i kompetentne Akredytowane Laboratoria Wzorcujące (ISO/IEC 17025) na zgodność z wymaganiami norm europejskich EN ISO jak również norm amerykańskich, ASTM.

Certyfikowane materiały odniesienia o znanej i potwierdzonej Świadectwem Wzorcowania twardości wraz z podaniem niepewności pomiarowej pozwalają każdemu użytkownikowi na sprawdzenie twardościomierza poprzez wykonanie pomiaru twardości na wzorcu dla danej metody pomiarowej przed jego użyciem. Dzięki temu, można potwierdzić zdolność twardościomierza do osiągania zamierzonych rezultatów, eliminując tym samym potencjalne błędy powstałe w doborze odpowiedniej siły obciążającej, wgłębnika lub urządzenia stosowanego do odczytu długości odcisku. Porównując wskazanie uzyskanej wartości w odniesieniu do wartości CRM wzorca, powinniśmy zmieścić się w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego dla danej metody. Wówczas, po pozytywnej ocenie dyspozycyjności wyposażenia mamy pewność, że metoda została odpowiednio wybrana i dopasowana do naszych potrzeb.

Każdy wzorzec jest sprzedawany z indywidualnym opakowaniem oraz Świadectwem Wzorcowania według jednej z norm EN ISO lub ASTM. Wzorce twardości widoczne na poniższych zdjęciach są dostępne od ręki do wysyłki na adres podany przez Zamawiającego. Pozostałe typy wzorców są dostępne na zamówienie, zgodnie z ustalonym terminem realizacji zamówienia.

Każda organizacja badawcza posiada własne potrzeby oraz system nadzoru i oceny wyposażenia kontrolno-pomiarowego. W zależności od wytycznych, do każdego wzorca twardości mogą Państwo zakupić usługę wzorcowania według dwóch standardów, czyli normy EN ISO i ASTM. Ponadto, istnieje możliwość naniesienia laserowo siatki na powierzchnię wzorca, pozwalającej zachować wymaganą i bezpieczną odległość pomiędzy odciskami twardości określoną przez normy badawcze dotyczące pomiaru twardości. 

Zainteresowanych ofertą na wzorce twardości zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza:

Drodzy Klienci, informujemy iż specyfikacja techniczna każdego oferowanego przez nas urządzenia, oprogramowania czy akcesorium może ulec zmianie, ponieważ nasze produkty są dopasowywane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, zgodnie z naszą ideą – od pomysłu do realizacji. Z tego powodu karty katalogowe dostępne na naszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do oceny technicznej w ramach prowadzonych zapytań ofertowych oraz przetargów. Z uwagi na szerokie spektrum oferowanych produktów, dane techniczne zamieszczone w kartach katalogowych stanowią jedynie część parametrów danego produktu i nie są na bieżąco aktualizowane. Jedynie dokumentacja przesłana bezpośrednio do Klienta z naszych oficjalnych adresów e-mail bądź w wersji papierowej na adres siedziby firmy może stanowić podstawę do weryfikacji zgodności przedstawionej oferty z wymaganiami Klienta.