Zakres możliwości oprogramowania w naszych urządzeniach obejmuje wszystkie obszary badania właściwości mechanicznych materiałów, od testów na rozciąganie, ściskanie, zginanie lub skręcanie, poprzez testy twardości, udarności, testy dynamiczne i cykliczne po testy specjalne zgodnie
z wymaganiami Klienta.

Oprogramowanie…

…mamy pomysł na wszelkiego rodzaju badania…

Oferowane przez nas oprogramowanie jest modułowe – podstawową wersję można stopniowo rozszerzać o kolejne kompatybilne moduły. Każdy z modułów oprogramowania spełnia normy określone dla danego rodzaju testu.

Test&Motion

OPTOLab

BalancerTest

DropTest

KMTest

FestTest

Test&Motion – DynPack

EDHXtend

ImpactTest

ABCControl

EDC Control

Alpha